ผวจ.ชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมโครงการ“ธนาคารน้ำใต้ดิน”โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

วันที่ 3  ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น. นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญเถา  บุราณ   ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ /คณะรอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและคณะครู  ร่วมให้ การต้อนรับและพาเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  ใช้ในการแก้ไขการบริหารจัดเก็บน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำขัง เน่าเสียซ้ำซาก ต้นเหตุของอากาศเป็นพิษและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้กับโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิเพื่อเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายโรงเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้  นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อประโยชน์กับสุขภาพของลูกหลายเยาวชน จะได้มีร่างกายแข็งแรงและนำวิธีการที่ถูกต้องไปจัดการแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำใช้ในชีวิตประจำวันได้ในครอบครัวต่อไป