ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET  ชั้น ม. 3ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563 ของนักเรียนชั้น ม.3 พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและนักเรียน  ณ สนามสอบโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง อ.บ้านเขว้า, โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ.เมือง และโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ อ.คอนสวรรค์ และมอบหมายให้นายสงัดคำเรืองศรี ลงพื้นที่ฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.หนองบัวแดง อีกด้วย