ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม. 3ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563 ของนักเรียนชั้น ม.3 พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง อ.บ้านเขว้า, โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ.เมือง และโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ อ.คอนสวรรค์ และมอบหมายให้นายสงัดคำเรืองศรี ลงพื้นที่ฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.หนองบัวแดง อีกด้วย