ตรวจเยียมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ติวสอบ O-NET) ศูนย์ฯนครกาหลง 2

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2564  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางปวีณวัชร์  มณธีเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ติวสอบ O-NET) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  โดยได้รับฟังข้อมูลจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ฯ

โครงการฯ ดังกล่าว จัดให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ทุกโรงเรียนในศูนย์ฯ จำนวน 12 โรงเรียน จำนวน 100 คน เน้นติว 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 3 อบต. (ศรีสำราญ,ช่องสามหมอ,ห้วยไร่) วิทยากรเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอนจาก 12 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือล้นในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างมาก