ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ภาค ก และภาค ข สนามสอบอนุบาลชัยภูมิ และสุนทรวัฒนา

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำสนามสอบในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานสนามสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และนายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานสนามสอบที่ 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา และนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ซึ่งการดำเนินการฯ ทั้ง 2 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย