ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ภาค ก และภาค ข สนามสอบอนุบาลชัยภูมิ และสุนทรวัฒนา

         เมื่อวันที่ 29-30  สิงหาคม 2563  คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำสนามสอบในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานสนามสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานสนามสอบที่ 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563  ซึ่งการดำเนินการฯ ทั้ง 2 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย