การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุย เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ” ของโรงเรียนบ้านเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมืองชัยภูมิ และโรงเรียนชุมชนบ้านโสก อ.คอนสวรรค์