ตรวจสอบข้อมูล/สภาพบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  16 พฤศจิกายน 2563  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,นางสุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ,นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าตรวจสอบสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้พักอาศัยและจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมข้าราชการที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้