ตรวจสอบข้อมูล/สภาพบ้านพักข้าราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นางสุรีพร โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ,นางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสภาพบ้านพักอาศัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้พักอาศัยและจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมข้าราชการที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้