มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นางจันทร์หอม เบ้าลี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 5,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยร่วม 4 ราย ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2564 สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร