มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นางจันทร์หอม เบ้าลี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะ  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 5,000 บาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยร่วม  4 ราย   ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วน  เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2564 สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร