มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบวาตภัย

วันที  21  เมษายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา  สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 2,000 บาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัว ด.ญ.สายน้ำ  สบายใจ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ซึ่งบ้าน(เลขที่ 107 บ้านหนองแวง ต.กุดตุ้ม อ.เมือง)ถูกลมพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายเหลือแต่โครงบ้าน เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา