มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบวาตภัย

วันที 21 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางวนิดา สุนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ มอบเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 2,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัว ด.ญ.สายน้ำ สบายใจ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา ซึ่งบ้าน(เลขที่ 107 บ้านหนองแวง ต.กุดตุ้ม อ.เมือง)ถูกลมพายุฤดูร้อนพัดพังเสียหายเหลือแต่โครงบ้าน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา