เข้าคารวะและรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 21 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 30 (นายธรรมนูญ วิชาหา ร.ร.ภูพระวิทยาคม,น.ส.สายฝน ทวีแก้ว ร.ร.ชีลองวิทยา,นางปนัดดา ทีบัวบาน ร.ร.หนองคอนไทยวิทยาคม) และนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผอ.ร.ร.พระธาตุหนองสามหมื่น พร้อมคณะข้าราชการครูฯ เข้าคารวะและรับพรปีใหม่ 2564 จากนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1