เข้าคารวะและรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ จาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 21 มกราคม 2564   คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 30  (นายธรรมนูญ  วิชาหา  ร.ร.ภูพระวิทยาคม,น.ส.สายฝน  ทวีแก้ว  ร.ร.ชีลองวิทยา,นางปนัดดา  ทีบัวบาน ร.ร.หนองคอนไทยวิทยาคม) และนางสาวสิมาพร  ลิ้มไพบูลย์  ผอ.ร.ร.พระธาตุหนองสามหมื่น พร้อมคณะข้าราชการครูฯ  เข้าคารวะและรับพรปีใหม่ 2564 จากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1  ณ ห้อง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1