เข้าคารวะนายอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอบ้านเขว้า

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าคารวะพร้อมรับคำอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่จากนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์และนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้าณ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า