เข้าคารวะนายอำเภอภักดีชุมพล

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภักดีชุมพล เข้าคารวะและมอบกระเช้าปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่ จากนายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอภักดีชุมพล ณ ห้องนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ