ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ฯ ระดับสพท. และเสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ ในระดับ สพฐ ต่อไป