ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”

วันที่  2  กันยายน  2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ฯ ระดับสพท. และเสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ ในระดับ สพฐ ต่อไป