ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์นครกาหลง 2

วันที่ 24  ธันวาคม 2563  นายสงัด คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในรอบที่ 2