ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์นครกาหลง 2

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนางปวีณวัชร์ มณธีเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในรอบที่ 2