การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 1 (วันที่สอง)

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติจาก ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานบุคคล” ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 1 (วันที่สอง) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ