การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ                  วันที่สาม

            วันที่ 3  กันยายน 2563  (วันที่สาม) ในการพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563  หน่วยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  โดยภาคเช้านายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ,นางสุรีพร  โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และน.ส.ณัฐชยา  โชติสวัสดิ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ” การบริหารงบประมาณ”  และภาคบ่ายมีนายสมเกียรติ  แถวไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ผู้นำแห่งศรัทราและทักษะการตัดสินใจ”  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ