การพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ วันที่สาม

วันที่ 3 กันยายน 2563 (วันที่สาม) ในการพัฒนาข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ โดยภาคเช้านายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ,นางสุรีพร โพธิ์งาม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และน.ส.ณัฐชยา โชติสวัสดิ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ” การบริหารงบประมาณ” และภาคบ่ายมีนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ผู้นำแห่งศรัทราและทักษะการตัดสินใจ” ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ