การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2563

     วันที่ 13 สิงหาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2563  เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น