การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2563 เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น