การประชุมการตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จำนวนนักรเยน การคำนวณเกณฑ์ ก.ค.ศ. ให้ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการในสาขา/วิชาเอก ของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานบุคคล โดยมีนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ