การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยมีพนักงานราชการ/ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียน รวม 205 คน เข้ารับฟังการชี้แจงและจัดทำสัญญาจ้างฯ