การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการประเมินผลงาน…นายสุธี ศิริสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา โดยมีนายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม 1