การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา

วันที่ 7  มกราคม 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในการประเมินผลงาน…นายสุธี  ศิริสถิตย์  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในการเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สายงานนิเทศการศึกษา  โดยมีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ณ  ห้องประชุม 1