การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ) วันแรก

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 ระยะที่ 1 (หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ) และเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรอง ผอ.สถานศึกษา” โดยมีนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ/นายสานิตย์ พลศรี ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ/นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมคณะข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นหน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563