การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่  1/2563  (หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ)              วันแรก

             วันที่  1  กันยายน 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่  1/2563 ระยะที่ 1 (หน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ)  และเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรอง ผอ.สถานศึกษา”  โดยมีนายสมเกียรติ  แถวไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ/นายสานิตย์  พลศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดชัยภูมิ/นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.30  พร้อมคณะข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นหน่วยพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ  ในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รุ่นที่  1/2563