กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

กรมวังผู้ใหญ่ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้นักเรียนขาดแคลนโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2562  พล.ต. กัลย์สรรค์ จันทรเสน กรมวังผู้ใหญ่ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ ด.ช. ณัฐวุฒิ การกระสัง นักเรียนขาดแคลนโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง  ณ  บ้านเลขที่ 82 หมู่ 8  ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   นางวันดี  วุ่นซิ้ว  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  นายอำเภอบ้านเขว้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า  ยืนรอรับและรายงานตัว  หัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ และนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า  เข้าร่วมพิธีฯ   ซึ่งหลังจากมอบสิ่งของพระราชทานแล้ว ได้มีการประชุมหารือแนวทางการสงเคราะห์ ด.ช. ณัฐวุฒิ  การกะสัง    มี  พล.ต.กัลย์สรรค์  จันทรเสน กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานฯ และมีมติดังนี้ (1) ด้านที่อยู่อาศัย  ใช้งบจากจังหวัดชัยภูมิ  กองทุนเจ้าพ่อพระยาแล  อบต.  และอาสาสมัครดำเนินการ (2)ด้านการศึกษา  ให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน  ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง (3)ด้านการรักษาพี่ชาย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิรับดำเนินการ(4)ด้านการจัดการการเงิน ให้ใช้เป็นทุนสร้างบ้าน  30  % ดูแลรักษาพี่ชาย  30%  เป็นทุนการศึกษา  30%  ใช้จ่ายทั่วไป  10%   ในส่วนโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด   มอบให้นายพลพล  ชูรัตน์  ครูผู้ช่วย /รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร บ้านนาอินทร์แต่ง  คอยช่วยเหลือดูแล และรายงานต้นสังกัด ทราบต่อไป

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (NEW DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน    ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2562  ณ ห้องประชุม เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการและแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  NEW   DLTV  และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET  และ NT  เพิ่มสูงขึ้น   โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 123 คน และศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต จำนวน 19 คน   เข้าร่วมประชุมฯ

 

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

โพสต์22 ก.พ. 2562 06:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันศุกร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต    รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้เข้าประเมินทั้ง 3 ด้าน  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รอง ผวจ.ชัยภูมิ   ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ฯ และ ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 2   ,เขต 3 ,รอง ผอ.สพม.เขต 30  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต  ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ รวมทั้งบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน

เปิดบ้าน”ให้ลูกรักเรียนเขียนอ่าน เชี่ยวชาญการอาชีพ ตามวิถีชุมชน คนหนองบัวแดง”

โพสต์14 ก.พ. 2562 05:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 05:39 ]

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562     นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร   รอง ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดบ้าน”ให้ลูกรักเรียนเขียนอ่าน เชี่ยวชาญการอาชีพ ตามวิถีชุมชน คนหนองบัวแดง”  ณ  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า  อ.หนองบัวแดง  จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ    โดยนายธนชน            มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ฯ กล่าวว่า การศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาประชากรของชาติ  การวางรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคง เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนไปสู่การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม สพป.ชัยภูมิ เขต มีความมุ่งมั่นในการปูพื้นฐานผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้  และคิดเป็น  ผนวกกับนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ  ที่มีเป้าประสงค์ให้มีหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ   ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานางแดดวังชมภู  ในการกำกับดูแลของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ  จนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกิจกรรมการเรียน  การเขียน การอ่าน   กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตและการอาชีพ  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน

ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1 เปิดงาน/เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน” มหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561”

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 03:58 ]

สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ จัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 12—13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  เพื่อเสนอผลการจัดการเรียนการสอนสู่สาธารณชน   ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  การแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มอบเกียรติบัตรแก่นายก อปท./ผู้แทนและผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนในศูนย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ   ในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2562

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


 

 

 

 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า (OBAC AWARDS) ครั้งที่ 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2562 06:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  12   กุมภาพันธ์  2562   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต  จัดประกวดรางวัลผู้ทรงคุณค่า                  (OBAC AWARDS)  ครั้งที่  8  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯและผู้ประกวดฯ 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักเรียน

โพสต์12 ก.พ. 2562 06:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562.  นายสุรศักดิ์ ฦๅชา. รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะ  ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2,000  บาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้แก่คุณครูเพื่อนำไปมอบให้แก่ ด.ช.ณัฐวุฒิ การกระสัง  นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ   ยากจนมาก  ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง   จากโพสต์สื่อโซเชียล (Facebook)  เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562   พร้อมทั้งแจ้งให้คุณครู   ได้ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด. และติดตามดูแลต่อไป

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเตรียมรับการประเมินผอ.สพท.ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์11 ก.พ. 2562 19:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม 1  …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ  รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเตรียมรับการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งคณะกรรมการจะเข้าประเมินทั้ง 3 ด้าน  ณ  สพป.ชัยภูมิ เขตในวันศุกร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2562 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์10 ก.พ. 2562 20:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 20:35 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น  ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน โรงเรียนละ 1 คน รวม 232 คน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถบริหารสัญญาการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ได้อย่างถูกต้อง   รวมทั้งมีความรู้เรื่องเทคนิคการควบคุมงานและการตรวจรับงานจ้างและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   โดยมีนายศัก ดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมนฯ  ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2562 และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จาก สพฐ. และสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

โพสต์10 ก.พ. 2562 20:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2562  นายธนชน. มุทาพร. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี 2562  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562   ณ  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายหมู่ลูกเสือโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอภักดีชุมพล โรงเรียนละ คน รวม 224 คน เข้ารับการอบรมฯ

1-10 of 866