กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

ร่วมพิธีฌาปณกิจศพนักเรียนที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาและมอบเงินช่วยเหลือ

โพสต์21 พ.ย. 2560 06:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ ด.ญ.ภิญญาดา ลาภภิญโญ นักเรียนโรงเรียนภูมิวิทยา ที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแซง ณ วัดป่าบ้านดอนเตาเหล็ก  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  และเป็นตัวแทนของสพฐ.มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 50,000 บาท โดยมีนายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

โพสต์21 พ.ย. 2560 02:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2 ราย ๆ ละ 10,000 บาท  (จากเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รายละ 2,000 บาทและจากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รายละ 8,000 บาท) เพื่อให้ช่วยเหลือแก่ เด็กชายนพดล  โฉลกดี  นักเรียนชั้น ป. 2  โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า อ.คอนสวรรค์ ที่ประสบอุบัติเหตุไฟคลอกครึ่งตัว และเด็กชายเมธพนธ์  สนธิ นักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ อ.หนองบัวแดง ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ผ่าตัดสมองแล้วสมองพิการ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  ณ  สพป.ชัยภูมิ เขต


มอบเงินช่วยเหลือครู/นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

โพสต์17 พ.ย. 2560 02:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  สำนักงาน กกต.จังหวัดชัยภูมิ /คณะผู้บริหารสถานศึกษา /ครู  จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิติที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รถบัสทัศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเบืองต้นร่วมแสดงความเสียใจและมอบความช่วยเหลือฯ

โพสต์16 พ.ย. 2560 05:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน  เวลา 15.00 น. นายธนพร มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นตัวแทนวางพวงหรีดของ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน .ซึ่งร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด.ญ.ภิญญาดา ลาภภิญโญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูมิวิทยา ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแซงเกิดอุบัติเหตุ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  พร้อมนี้ทีมบริหารจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้วางพวงหรีดและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของ สพฐ.จำนวน 5,000 บาท และเงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 20,000 บาท  ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย


รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

โพสต์16 พ.ย. 2560 05:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

16 พฤศจิกายน 2560 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากพระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ในนามตัวแทนมูลนิธิธรรมดีได้ดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อมอบให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทา เยียวยาและช่วยเหลือเบืองต้นให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินคุiธรรมและความโปร่งใสในภารดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:02โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นำโดย นางสาวธนัญญา  แสงทอง ประธานกรรมการ,นายพีรนัฐ  สีทองเดชารัตน์ กรรมการ,นางสาวขวัญจิรา  พรมใจ  กรรมการไอที และนายธนกฤติ  พรมบุตร กรรมการและเลขานุการ  เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ/นำเสนอข้อมูล/รับการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 1  ซึ่งบุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online  ณ ห้องประชุม 2  และในภาคบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ออกประเมิน ณ สถานศึกษา โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ด้วยระบบ Online   ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนาและโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  เตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์13 พ.ย. 2560 02:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมเตรียมความพร้อม  การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต   เป็นประธานการประชุม/ฯ  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำเสนอฯ เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ 

 
“บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3/60 ”

โพสต์9 พ.ย. 2560 02:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันที่ พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี “ในพิธีประดับอินทนูข้าราชการครูบรรจุใหม่  สังกัด ศธจ.ชัยภูมิ”   มีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร  รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานฯ  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   ได้เรียกให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งนี้ รวม 118 อัตรา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / 49 อัตรา ,สพป.ชัยภูมิ เขต / 13 อัตรา ,สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /40 อัตรา และ สพม.เขต 30 /14  อัตรา  มีผู้มารายงานตัวฯ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพียง  46  ราย ซึ่ง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะและปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ก่อนส่งตัวไปรายงานตัวยังโรงเรียนต่อไป


เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์8 พ.ย. 2560 06:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่   8  พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการ/ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ  จะเข้าประเมินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นี้

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์2 พ.ย. 2560 00:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดยนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  เพื่อให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด 

1-10 of 579