กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2560” รุ่นที่ 3  มีครูผู้รับผิดชอบ     การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยจัดประชุมฯ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2560  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติจริงในการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2560  สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา


พิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียนใหม่

โพสต์26 พ.ค. 2560 00:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ซึ่งอาคารนี้ก่อสร้างจากเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560  เป็นอาคารเรียนแบบ 216 ล/57 ก ขนาด 3 ชั้น 16 ห้องเรียน  มูลค่า 21 ล้านบาท
 

ประชุมคณะกรรมการฯ KRS และประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 02:01 ]

เช้าวันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อกำกับ ดูแลและจัดเก็บข้อมูลทุกตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย  และประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  นี้ ณ  ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ

โพสต์23 พ.ค. 2560 21:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ณ ศาลาการเปรียญวัดไพรีพินาศ   อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายชูศักดิ์  ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ


ผอ.เขต พบเพื่อนครู

โพสต์23 พ.ค. 2560 20:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2560 21:05 ]

            ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2560  ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมืองชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม " ผอ.เขต พบเพื่อนครู " และให้การบรรยายพิเศษ   “ผลการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต ประจำปี 2559   นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์     ปี 2560  การจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา”   เป็นวันที่สองของการจัดประชุม  โดยในภาคเช้าผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนในอำเภอคอนสวรรค์  และในภาคบ่ายของวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนในอำเภอบ้านเขว้า


ผอ.เขต พบเพื่อนครู

โพสต์22 พ.ค. 2560 23:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  “ผลการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต ประจำปี 2559   นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ปี 2560  การจัดการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา”     ในวันที่ 23  พฤษภาคม 2560  ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ เข้าร่วมรับฟังฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมฯ สนง.เขตสุจริต

โพสต์22 พ.ค. 2560 21:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

  ในวันที่ 23  พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายวิเชียร  เคนชมภู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องสำนักงานเขตสุจริต สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะสึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งจะมาศึกษาดูงานในวันที่ 30  พฤษภาคม 2560 นี้

สพป.ชัยภูมมิ เขต 1 คัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โพสต์21 พ.ค. 2560 19:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู  ชั้น  ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559  เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครูและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุเข้ารับราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม 2560  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง ร่วมกันพัฒนาการศึกษารวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ ลดปัญหาการโยกย้าย มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนน 104 คน

 

“สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พิจารณาตรวจสอบแบบติดตามฯ ของ สพฐ. ปีงบ 60”

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิเชียร   เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุม  “การพิจารณาแบบติดตามประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแบบติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ในการใช้ภาษาที่ชัดเจน สื่อความหมายตรงกัน เนื้อหาที่ถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกันตัวชี้วัด  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาแบบและคู่มือการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป


“สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 19:26 ]

เช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.ตาก เขต 1  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบก่อความรู้สึกและสร้างแรงกระตุ้นต่อบุคคลอื่น ๆ ให้มีความริเริ่มสร้างสรรค์และลดความขัดแย้ง สนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งสามารถดำเนินการในทิศทางของงบประมาณการบริหารทั่วไป  การบริหารงานบุคคล และการบริหารวิชาการให้เกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจะส่งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ได้ 
 

1-10 of 457