กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 12  สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  คณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ฯ ,พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลฯ

 


“ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน”

โพสต์10 ส.ค. 2561 01:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561  โดยเยี่ยมชมห้องเรียนรวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ตลอดจนให้กำลังใจครู นักเรียน  รวมทั้ง ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

              

 

พัฒนาครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม

โพสต์6 ส.ค. 2561 21:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  7  สิงหาคม  2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร้องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 206 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  87 คน รวม 293 คน  เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด นำไปพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1-3 โดยมี  นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา และมีนายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน


 
พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

โพสต์1 ส.ค. 2561 01:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2561 01:17 ]

วันที่  1  สิงหาคม  2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  210  คน  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่  โดยจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 โดยมี  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯและบรยายพิเศษ  และมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวรายงาน 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โพสต์29 ก.ค. 2561 19:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 28  กรกฎาคม  2561  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  66 พรรษา  28  กรกฎาคม  2561   จังหวัดชัยภูมิ    ประกอบด้วย  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ           การเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66  พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 ณ เต็นท์ปะรำพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องวันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66  พรรษา  28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วัดทรงศิลา พระอารามหลวง  และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

...ขอขอบคุณภาพกิจจกรรม จาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย. 1

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 


 

เปิดอาคารห้องสมุดศิษย์เก่าร่วมใจพัฒนา

โพสต์25 ก.ค. 2561 21:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2561 21:40 ]

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารห้องสมุดศิษย์เก่าร่วมใจพัฒนา  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย อ.บ้านเขว้า   ซึ่งศิษย์เก่า  ผู้มีจิตศรัทธาและปกครองในชุมชน ร่วมทอดผ้าป่าบริจาค  งบประมาณ 278,000 บาท   เพื่อให้โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นเอกเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2561

โพสต์23 ก.ค. 2561 07:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 07:55 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ประจำปี 2561 ให้แก่ครูปฐมวัย   โรงเรียนรุ่นที่ 8  จำนวน 41 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และโรงเรียนรุ่นที่ 7 จำนวน 20 โรงเรียนๆ ละ 1 คน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยจัดกิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์  20 กิจกรรม /การเขียนโครงงานเข้ารับการประเมินและการใช้อินเทอร์เน็ตประเมินออนไลน์  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยและสามารถประเมินเข้ารับตราพระราชทานได้   มีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


 

สพป.ชย 1 พัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

โพสต์23 ก.ค. 2561 00:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2561 ณ หอประชุมร่วมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมี นายวิไล เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน นายวิไล เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาครั้งนี้  สืบเนื่องมาจาก นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต้องการให้นักประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นงานที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสัมพันธภาพและความรู้สึกนึกคิดที่ดี  ทั้งบุคคลภายใน ภายนอกองค์กร  และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์”  ในทุกระดับ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน สถานศึกษา  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ   เพิ่มพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์   สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนผ่านสื่อ ต่าง ๆ  อาทิ เช่น สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์   สื่อ Social Media  (Website ,Line,Facebook) เป็นต้น  

ด้านนางยุวดี นาคคำ  ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน ในสังกัด  237 โรงเรียน ๆ  ละ 1 คน รวม 237  คน  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานฯ  จำนวน  7  คน  รวมผู้เข้าร่วม         อบรมฯ ทั้งสิ้น 244   คน  จึงขอบคุณท่านวิทยากร นายชาตรี ทวีนาท  ทีมงานวิทยากรและสื่อมวลชน ที่ได้มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการถ่ายภาพ เขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยใช้หลักสูตรเร่งรัด 1 วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้มือถือถ่ายภาพข่าวกิจกรรม และทดลองเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

ส่วนครูผู้เข้ารับดารอบรม ได้กล่าวว่า กิจกรรมอบรมได้มีการถ่ายภาพ เข้าใจหลักการถ่ายวีดีโอและการตัดต่อ การเขียนข่าวในเบื้องต้น  หากมีการฝึกฝนจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการสอนเทคนิคการถ่ายภาพที่เกิดประโยชน์อย่างมากในการประชาสัมพันธ์

พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรม   Best Practice ของทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ได้ได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานอีกด้วย ได้ทราบถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดยการการนำวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคำนึงถึงเป้าหมายในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการดำเนินงานตามแผนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ และมีการจัดประชุม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และมีการ รวมหรือเลิกสถานศึกษาตามมติที่ประชุม มีการนิเทศติดตาม การดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาหรือไม่เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นไป มีการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีการนำผลที่ได้มาพัฒนาการบริหารในต่อๆไป และสุดท้ายเกิดผลการดำเนินงานปรากฏว่า  โรงเรียนที่มีนักเรียน 20 คนลงมาในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเป้าหมาย 17 โรงเรียน สามารถเลิกโรงเรียนได้ 11 โรงเรียน และรวมได้ 8 โรงเรียน รวมเป็น 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 112

รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์20 ก.ค. 2561 00:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2561 16:29 ]

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  …นายเผด็จศึก  โชติกลาง    ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมคณะเข้าประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของ สพป.ชัยภูมิ เขต  1   เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2561  ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster 14)  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหาร /บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต / ผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้งยาว และโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก   ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถาม

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่การอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 22:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต  จัดอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2561”  ในวันที่ 18  กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   ผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ ๆ ละ 4 คน รวม 80 คน และบุคลากรทางการศึกษา  20 คน  รวม 100 คน อบรมฯ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีนายแสงเพชร  สุดเพาะ  จาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย และ นางภัทรวรรณ  ทองเดช  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2454 หมวด ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการกิจกรรมหมวด 7 ได้แก่สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จะต้องดำเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและระเบียบกระทรวงว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


1-10 of 752