กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561”

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …….สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ  “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561”  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด มีนายธนชน   มุพาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ 



      


 



การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่

โพสต์14 มิ.ย. 2561 21:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์. รวม 17  โครงงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าไปแข่งขันในระดับจังหวัด

Cr.ภาพ....นวลพักตร์ เคนจัตุรัส. 








 

 

“การอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ”

โพสต์14 มิ.ย. 2561 19:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  14 มิ.ย.61  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ…กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง และ อ.ภักดีชุมพล   โดยมีนายสุรศักดิ์   ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ    ทั้งนี้  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนได้ 100%  เข้าถึงแหล่งข้อมูลนักเรียนในสังกัด เป็นรายบุคคลได้   โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกโรงเรียนและข้อมูลภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้ง่ายขึ้น และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สพฐ.

 







ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โพสต์13 มิ.ย. 2561 01:56โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.อุบลราชธานี เขต  3   ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล (สพท.สุจริต) ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่





“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ”

โพสต์13 มิ.ย. 2561 01:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 01:58 ]

 นายธนชน   มุพาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมโครงการ  ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561”  รุ่นที่ 3   โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง  เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่ 13  มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการยกระดับผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด   

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่





ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 07:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ณโรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  ในวันที่  12 มิถุนายน 2561   เพื่อให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย









“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ”

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 01:27 ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …….สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ  “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประปีการศึกษา 2561”  รุ่นที่ 2  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการยกระดับผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด   โดยมีนายธนชน   มุพาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จากโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  5 ศูนย์ฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่





 

การประกวดระเบียบแถวลุกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:46โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:04 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประกวดระเบียบแถวลุกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ   เขต 1  เป็นประธานฯ  ทั้งนี้  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันฯ ในระดับจังหวัดในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นี้

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้่





“ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2561”

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  …….สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ  “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อชี้แจงนโยบาย  เป้าหมาย แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้ขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน   มุพาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน พนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  3 ศูนย์  (ศูนย์ฯพญาแล,ศูนย์ฯบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ,และศูนย์ฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า) รวม 476 คน

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่









 

 

 

การอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561

โพสต์9 มิ.ย. 2561 23:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2561 23:31 ]

วันที่ 10 มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ปี 2561 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  ตามนโยบายของ สพฐ. ในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิดอย่างครบวงจร  การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะ ได้อย่างประสิทธิภาพ   มีวินัยรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การลดปริมาณอย่างถูกวิธี ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสร้างเครือข่าย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่






1-10 of 724