กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 23 เมษายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)แต่ละจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีฯ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานฯ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  จึงจัดพิธีดังกล่าวขึ้น  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 สายที่ 1 รวมทั้งสิ้น 51 ราย  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1/21 ราย ,สพป.ชัยภูมิ เขต 2 / 16 ราย,สพป.ชัยภูมิ เขต 3/11 ราย,สพม.เขต 30/2 ราย และ สังกัดม.ราชภัฎชัยภูมิ  1 ราย

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่  

 

การประชุมการรายงานผลการบริหารจัดการตามแบบติดตามและประเมินผลของ สพฐ.ปี 2561

โพสต์18 เม.ย. 2561 22:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

เช้าวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 …สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-MES) โดยมีนายวิเชียร  เคนชมภู  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เป็นประธานการประชุมฯ  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ให้สามารถกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์และทันตามกำหนดเวลา   มีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ,กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  ซึ่ง สพฐ.ได้เปิดระบบการรายงานทางระบบ e-MES แล้วทางเว็บไซต์ http://203.159.164.53

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์18 เม.ย. 2561 00:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 18  เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม 1  ….สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการสอบ(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 อัตรา โดยมีนายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ และผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นคณะกรรมการฯ   ซึ่งมีผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  5 คน เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 3 คน  มีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือก ฯ   และจะประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันนี้

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

“ร่วมงานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้าพญาแล”

โพสต์16 เม.ย. 2561 21:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2561 21:25 ]

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมงานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้าพญาแล ในวันที่ 16 เมษายน 2561  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถนน 4 มุมเมือง  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวนกว่า 20,000 คน  ร่วมใจกันแต่งชุดไทยท้องถิ่นร่วมรำลึกรำถวายสักการะแด่พระยาภักดีชุมพล(แล)หรือเจ้าพ่อพญาแล  เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก เพื่อรำลึกถึงความงามความดี ความกล้าหาญ ความจงรักภักดี ที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองชัยภูมิจนเจริญรุ่งเรืองมาตราบจนทุกวันนี้

                    ประมวลภาพทั้้งหมดคลิกที่นี่

สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์สงกรานต์

โพสต์10 เม.ย. 2561 07:05โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 07:14 ]

วันที่ 10 เมษายน 2560  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดงานสงกรานต์ ประจำปี  2561  ณ บริเวณด้านข้างอาคารสพป.ชัยภูมิ เขต มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานฯ พร้อมนำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประทานพร /ศาลพระภูมิ/รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  และการประกวดนางสงกรานต์ พร้อมมอบรางวัลแก่นางสงกรานต์ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ศึกษานิเทศก์ใหม่ ฝึกประสบการณ์ กลุ่มสื่อและกลุ่มวัดและประเมินผล”

โพสต์9 เม.ย. 2561 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  หน่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  16  ราย  เข้ารับการฝึกประการณ์ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรนำเสนองาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล และกลุ่มงานสื่อ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 

อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา รุ่นสุดท้าย

โพสต์9 เม.ย. 2561 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  รุ่นสุดท้าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   ให้แก่ครูที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนโรงเรียนในสังกัด พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ   ในวันที่ เมษายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

โพสต์6 เม.ย. 2561 00:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันศุกร์ที่  เมษายน 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ  นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯพร้อมนำคณะข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด)  

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

รับรางวัล TOPTEN สำนักงานเขตสุจริต

โพสต์6 เม.ย. 2561 00:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบเกียรติบัตรให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อเชิดชูเกียรติที่ได้รับผลคะแนนอันดับ 5 จากการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Inlegrily and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  2560  "ระดับ สูงมาก"  ติดอันดับ TOPTEN สำนักงานเขตสุจริต  โดยมีนางสาวอุษณีย์  มโนศวรรย์  รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้มอบและนางดวงพร  ไตรเสนีย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในนามตัวแทนจากสพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบในวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี้่

ร่วมงานแถลงข่าวและซ้อมใหญ่ “รำถวายเจ้าพ่อพญาแล”

โพสต์5 เม.ย. 2561 23:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมงานแถลงข่าว “รำถวายเจ้าพ่อพญาแล” และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมการซ้อมใหญ่ “รำถวายเจ้าพ่อพญาแล”  ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ   บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถนน 4 มุมเมือง

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


1-10 of 693