กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)

โพสต์14 มิ.ย. 2562 22:37โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data)  ของ สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 14  มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม 2   เพื่อวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลฯ  ลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน  สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ตอบสนองการให้บริการข้อมูล   และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ 


 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

โพสต์14 มิ.ย. 2562 22:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14  มิถุนายน 2562  สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1/2562    ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1    โดยนายธน  มุทาพร     หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานฯ การประชุมฯ  ทั้งนี้    เพื่อรวบรวม และตรวจสอบรายชื่อเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ และกลั่นกรองความดี ความชอบ ก่อนพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือที่สมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  จำนวน 11   ราย  ต่อเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์14 มิ.ย. 2562 22:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน  เยี่ยมชมห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมให้คำชี้แนะ  ณ โรงเรียนบ้านนาฮี /บ้านนาโจด/บ้านหนองโนน้อยและสหราษฎร์นุเคราะห์    อ.คอนสวรรค์

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562 ” รุ่น 6

โพสต์12 มิ.ย. 2562 21:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมโครงการ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 6   เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแลและศูนย์เครือข่ายฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า  อ.เมืองชัยภูมิ  จำนวน  311 คน   เพื่อนำไปนโยบายสู่การปฏิบัติ  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พบปะและมอบนโยบายฯ   มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมฯ 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์12 มิ.ย. 2562 19:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 12  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง   ณ  โรงเรียน บ้านลาดเหนือ  บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  บ้านหนองสะแก   เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน   เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ


ผอ.เขต พบเพื่อนครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 1/มิถุนายน 2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต และคณะรอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์  พบปะเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์   ในกิจกรรมการประชุมสัญจรของโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 5   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562   มีผู้บริหารสถานศึกษา  ครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จำนวน //262  คน   เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงฯ  เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายเลขา กพฐ.

โพสต์11 มิ.ย. 2562 21:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  โดยเป็นไปตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสุเทพ  ชิตยวงษ์)  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต  มีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ   เข้าร่วมประชุมฯ


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์10 มิ.ย. 2562 20:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียนในชั้นเรียน   เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำแนะนำในวันที่ 10  มิถุนายน 2562    ณ  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ อ.เมืองชัยภูมิ  


ผอ.เขต พบเพื่อนครู (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2562

โพสต์9 มิ.ย. 2562 21:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 10  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง ,ศูนย์ ฯกุดชุมแสงคูเมืองและศูนย์ฯหนองแวง  อ.หนองบัวแดง   ตามโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” ประชุมสัญจร รุ่นที่  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง  เพื่อมอบนโยบายในการ จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวการศึกษาและอื่น ๆ   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 315 คน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จตามนโยบาย”

โพสต์7 มิ.ย. 2562 03:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมให้การต้อนรับนายภัญญู  ภูริศรี  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต พร้อมด้วยนายพรชัย  โพคันโย  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต และคณะบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต    ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จตามนโยบาย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ มิถุนายน 2562   ณ ห้องประชุม และหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์เสมอ

 

1-10 of 963