กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

“การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สังกัด ศธจ.ชัยภูมิ”

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ปี พ.ศ.2560  วันที่สอง (30 มีนาคม 2560) ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   มีผู้ทยอยมาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  คอยกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา   พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้สมัครสอบและคณะกรรมการฯ  


 
“ศธจ.ชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย วันแรก บรรยากาศคึกคัก”

โพสต์28 มี.ค. 2560 23:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ      ปี พ.ศ.2560  วันนี้  (29  มีนาคม 2560)  ณ หอประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งเป็นวันแรก มีผู้มาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ /ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา   การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การประชุมทางไกลวีดีโอ Conferrence การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 23:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

28 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดย นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลวีดีโอ Conferrence การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จำนวน 61 สาขาวิชา ตำแหน่งว่างรวมทั้งสิ้น 6,437 อัตรา ในจำนวนนี้ ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา อีก 25 สาขาวิชา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปีและเป็นกลุ่มขาดแลนเรื้อรัง ผู้สมัครจะมีใบครูหรือไม่มีใบครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่า ไม่มีหลักฐานดังกล่าว เมื่อสอบได้แล้ว สพฐ.-คุรุสภา จะอำนวยความสะดวก การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 1 ใบ เพื่อใช้รายงานตัวที่โรงเรียน โดยไม่ต้องเดินทางมาขอเองที่ส่วนกลางเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะติวเข้มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
“กศจ.ชัยภูมิ ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ( 1 เมษายน 2560) ”

โพสต์27 มี.ค. 2560 23:38โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายสมเกียรติ  แถวไธสง   รองศึกษาธิการภาค 14  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2560  ในวันที่ 28  มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้  เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 (1 เมษายน 2560)  และขออนุมัติให้สถานบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อสอบการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ปี พ.ศ.2560

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบฯ ครูผู้ช่วย

โพสต์27 มี.ค. 2560 02:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต   1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2560  ในวันที่ 27 มีนาคม 2560  ณ  ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ทั้งนี้  เพื่อชี้แจงให้การดำเนินการเป็นในแนวทางเดียวกันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยจะดำเนินการรับสมัครฯ  26 สาขา/วิชาเอก รวม  71  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  4 เมษายน 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุม  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

มอบเงินต่อเติม ซ่อมแซมบ้านนักเรียนโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

โพสต์24 มี.ค. 2560 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   เป็นประธานในพิธีมอบเงินจาก “ชมรมคนรัก สพป.ชัยภูมิ”  ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจน  เพื่อต่อเติม  ซ่อมแซมบ้าน  ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  5 อำเภอ ๆ ละ 1 หลัง (อำเภอเมือง 2 หลัง ) รวม 6 หลัง ๆ ละ 100,000 บาท โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก อำเภอเป็นตัวแทนการรับมอบ ในวันที่ 24  มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


 

 


“อบรมผู้บริหาร สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

โพสต์24 มี.ค. 2560 01:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติ น้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ,เขต และสพม. เขต 30 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ   วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา,สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน,และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษานำไปพัฒนาและและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่   โดยมีนายชัยชาญ    ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรฯ  

“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 /2560”

โพสต์23 มี.ค. 2560 00:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (อกศจ.ชัยภูมิ) ครั้งที่  3 /2560  ในวันที่  23  มีนาคม   2560   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสุเทพ  เยี่ยมศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. /ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ฯ  และนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  /อนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ  การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรณีตำแหน่งว่าง,การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน กรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ,ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูช่วยราชการ,ขออนุมัติเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแน่งในระดับที่สูงขึ้น ,ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   ฯ


 

“รับฟังการประชุม VDO Conferrence ”

โพสต์22 มี.ค. 2560 23:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  23 มีนาคม 2560  ณ ห้อง ICT  สพป.ชัยภูมิ เขต คณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลวีดีโอ Conferrence  การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กรณีการสอบครูเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ.2560  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน )

 

“ศธจ.ชัยภูมิ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ”

โพสต์19 มี.ค. 2560 00:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 19 มีนาคม 2560  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักหลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส  รับผิดชอบและตรวจสอบได้   และได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบพร้อมกับนายวิชา  มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะ  เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบสัมภาษณ์   ซึ่งจะประกาศผลภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560  นี้ 1-10 of 424