กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  20  มกราคม 2563  เวลา 8.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยในวันนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 15 จำนวน 16 ราย           เข้าฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

                                            

งานวันครู ประจำปี 2563

โพสต์16 ม.ค. 2563 01:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 06:00 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ “จัดงานวันครู ประจำปี 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อเป็นส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยมีกิจกรรมทางศาสนา/พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์/พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครู นักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น  มีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯและกล่าวให้โอวาท มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 1,500 คน

                                    ประมวลภาพวันครู 63 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่


                                      ประมวลภาพวันครู 63 ชุด 2 คลิกที่นี่

                                                    

                          ประมวลภาพวันครู 63 ชุดที่ 3 คลิกที่นี่

  
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563

โพสต์14 ม.ค. 2563 23:19โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563  (ภาคค่ำ) เพื่อนำรายได้สมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่ 14 มกราคม 2563  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมอบเสื้อสามารถให้แก่ผู้บริหารสาถนศึกษา ครู ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ณ จังหวัดศรีษะเกษ และมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา/กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ รวมทั้งจับฉลากมอบรางวัลพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

                                                        ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

เปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563

โพสต์14 ม.ค. 2563 23:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันอังคารที่ 14 มกราคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พันเอก ยุทธนา มีทิพย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์           เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 5 อำเภอ  เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

                                          ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

โพสต์12 ม.ค. 2563 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่  13  มกราคม 2563    เวลา 8.30 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง พิธีวางพวงมาลา และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563

โพสต์12 ม.ค. 2563 02:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 12 มกราคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต เข้าร่วม พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง  พิธีวางพวงมาลา และพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล  ประจำปี 2563  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ   เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวชัยภูมิ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อพญาและหรือพระยาภักดีชุมพล(แล) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนไฟไหม้บ้าน

โพสต์10 ม.ค. 2563 00:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 10 มกราคม 2563  นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นางจันทร์หอม  เบ้าลี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ  มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาท จากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ญ.ชญานุช  แสงหนองเป็ด ชั้น ป. 5 และด.ญ.วันวิสา  แสงหนองเป็ด ชั้น ม. 2            ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน)ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  และประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาต่อไป
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ (ร.ร.สุนทรวัฒนา)

โพสต์8 ม.ค. 2563 22:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันพฤหัสบดีที่  9 มกราคม 2563  เวลา 08.30 น. นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ “การประเมินนักเรียน (ด.ญ.อภิญญา  คลังกลาง) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562”  ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนสุนทรวัฒนา  มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /หัวหน้าส่วนราชการ/ประธานกรรมการศึกษา/ศึกษานิเทศก์/นายบุญเถา  บุราณ ผอ.ร.ร./คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจในการนำเสนอผลงานการประเมินฯ ทั้ง  6 ด้าน

  


 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์8 ม.ค. 2563 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 01:33 ]

วันพุธที่ มกราคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อมอบนโยบาย รวมชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งก่อนการประชุมฯ  ได้มีการประดับเครื่องหมายให้แก่นายพรชัย  มีทอง  ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ  และมีการมอบโล่/เกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน /ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น/รางวัลจากการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ  ได้แก่ 1) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี “การแข่งขันช้างฟุตบอลคลับ 2019” โดยบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /ทีม ร.ร. บ้านหนองปล้อง (7 คน) ,2) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ที่ จ.นครราชสีมา รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี “วังขยาย ดวลแข้ง ท้ามัน 2019”/ ทีม ร.ร.บ้านหนองปล้อง (7 คน),3) รางวัลการประกวดร่ายรำไหว้และทักษะมวยไทย งานมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 7,ประเภทร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทยระดับประถมศึกษา ทีม 2 คน ร.ร.บ้านโนนถาวร : ด.ช.นครินทร์  ใจเร็ว และด.ช.สุรกาญจน์  นามวงษา ,ประเภทร่ายรำไหว้ครูมวยไทยระดับประถมศึกษา เดี่ยว : ด.ช.นรินทร์  ใจเร็ว (ดีเด่น),ด.ช.สุรกาญจน์  นามวงษา (ดีเด่น) ,ด.ช.อดิศร  ปริวัณทะโก(ดี) และด.ช.ธีรวัฒน์  ผลไธสง (ดี) ,ครูฝึกสอน : นายวีรศักดิ์  อุ่นศิริ,นางอุไร  ภู่ทอง ,นางอ้อมใจ  อุ่นศิริ และนายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์,ประเภทคีตะมวยไทยระดับประถมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ร.ร.บ้านราษฎร์บำรุง : ด.ญ.สุริวิภา พรคำ,ด.ญ.อุสุมา  ชัยวงศ์,ด.ญ.เขมิกา จงสำราญ ,ด.ญ.กฤตพร พุฒลา ,ด.ญ.จิตฐิมณ  เรืองรุ่ง และด.ญ.ธัญญารัตน์  จีนสีดา ,ผู้ฝึกสอน : นางอ้อมใจ  อุ่นศิริ ,4) รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 : ร.ร.ท่าแกวิทยากร ,5) เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก จากการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติการปีงบ 62 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ, 6) การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์นานาชาติ ประจำปี 2562 International Robot Olympiad” ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน  จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562  รุ่น Tag-Out A (Junior) : ร.ร. อนุบาลชัยภูมิ / รางวัลเหรียญทองแดง : ด.ช.ปุณปภัช  รอนไพริน และด.ญ.ณัฐรักษ์  ซุยกระเดื่อง ,รางวัล Technical : ด.ช.ภาณุพงศ์  ภาลีกันท์ ,ด.ญ.ภัทรลาภา  พรหมเทเวศ และด.ญ.ณัฐรักษ์  ซุยกระเดื่อง /ครู : นางอารยา  วุนธนรัตน์สกุลและน.ส.สายไหม  ใจดี , 7) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  “การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  : ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ /รางวัลชนะเลิศ : ด.ญ.สิรภัทร  นูโพนทอง,ด.ช.ธีรวัชร กุดนอก และด.ช.กฤษฎิ์ชนม์ คุณสุข /ครู นางรัสวดี  เกรียมโพธิ์, 8) กิจกรรมการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา “การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  : ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ /รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ด.ญ.จิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา,ด.ญ.ธันญ์ชนก นาสมพงษ์,ด.ญ.วริยา  พึ่งกุศล /ครู : น.ส.จำปี  บุญพรหม, 9)กิจกรรมการประกวดแข่งขันจรวดขวดน้ำ  ประเภทความแม่นยำ ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : รางวัลชนะเลิศ :  ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ,10) เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 39 โรงเรียน และ 11) เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีษะเกษ

                                   ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่
 

สถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ระดับเพชร

โพสต์7 ม.ค. 2563 00:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 00:12 ]

วันที่ มกราคม 2563  โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน รับการประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ระดับเพชร  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ  ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น ส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยมีผลการดำเนินงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติดได้เป็นอย่างดี เป็นกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน

                                                    ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่


 

1-10 of 1129