กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์12 ต.ค. 2562 22:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562  นายเสงี่ยม ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร  โดยในเวลา  06,30 น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน  89 รูป  และเวลา 07.50 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)

เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562

โพสต์11 ต.ค. 2562 01:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประจำปี 2562 ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมี    นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งลูกจ้างประจำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  จำนวน  82 คน และมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ


 

มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์11 ต.ค. 2562 01:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  11  ตุลาคม  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาลนายวิเชียร  แอมประชา ลูกจ้างประจำ (พขร.) สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 32,100 บาท ให้แก่ครอบครัวแอมประชา   โดยนางวลัยลักษณ์ แอมประชา บุตรสาว เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  


เปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล “พญาแลเกมส์”

โพสต์9 ต.ค. 2562 01:24โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2562 01:26 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล  สพป.ชัยภูมิ  เขต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล ประจำปี 2562 “พญาแลเกมส์”ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬาปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างำกลยาเสพติด  อีกทั้งเพื่อสร้างสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

โพสต์9 ต.ค. 2562 01:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันพุธที่ ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 … นายเสงี่ยม   ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย    นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1      ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าช่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2562  เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ.และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

ทำบุญตักบาตร เปิดป้ายอาคารเรียนและรับมอบสนามเด็กเล่น “คลองไผ่งามรวมใจ”

โพสต์8 ต.ค. 2562 01:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ ตุลาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานใน “พิธีทำบุญตักบาตร  เปิดอาคารเรียนและรับมอบสนามเด็กเล่น “คลองไผ่งามรวมใจ””  โดยการก่อสร้างได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน คณะศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งสิ้น  518,254  บาท ( คณะศิษย์เก่าและชาวบ้านคลองไผ่งาม 232,893 บาท / คณะสงฆ์ในอำเภอบ้านเขว้า อุบาสก อุบาสิกา 135,361 บาท /เทศบาลตำบลทุ่งทอง 150,000 บาท)  โดยมี ดร.สมพงษ์  ยอดวงศ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งทอง ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/และคณะศิษย์เก่า  ร่วมมอบฯ /คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า ผู้ปกครอง/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีดังกล่าวฯ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์8 ต.ค. 2562 01:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันจันทร์ที่ ตุลาคม 2562  เวลา 8.00 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และพบปะ มอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจง ข้อราชการ  ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ  แก่คณะบุคลากร ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ร่วมการเสวนาเรื่อง “ข้อเสนอ การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ให้มีสาระสำคัญที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการศึกษาไทย 4.0”

โพสต์8 ต.ค. 2562 01:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ ตุลาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมการเสวนาเรื่อง “ข้อเสนอ การทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ให้มีสาระสำคัญที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งจัดโดยสหพันธ์องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ส.อ.ค.ฉ.) ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562    ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขตเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความเห็น ให้ข้อสังเกตแลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อข้อเสนอการทบทวน(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการเสวนาโดยนายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย”โครงผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562”

โพสต์8 ต.ค. 2562 01:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2562 02:13 ]

วันที่ ตุลาคม 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  จำนวน 13 ราย  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ให้การปฐมนิเทศและความแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ทั้ง 13 ราย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร ก.พ. 7 /การเงินและแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ก่อนส่งไปรายงานตัวยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุฯ 

ร่วมวิเคราะห์/นำเสนอและสรุปข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์3 ต.ค. 2562 01:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 01:33 ]

วันที่ ตุลาคม  2562  คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมวิเคราะห์/นำเสนอและสรุปข้อมูลฯ   เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ณ สตาร์เวลล์  การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  


1-10 of 1066