กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่ เพื่อเพิ่มข่าว ห้ามเพิ่มบริเวณนี้

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบความช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกเพลิงไหม้

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต ]

วันที่ 19  เมษายน 2562  เวลา 11.00 น.  นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 3,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น   ให้แก่ครอบครัวของ ด.ช.ปิยราช  ตีเงิน นักเรียนชั้น ป.3 และ ด.ช.เจษฎา  ตีเงิน นักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ อ.บ้านเขว้า   ณ บ้านเลขที่ 21/1  ม.18  บ้านห้วยเหนือ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ    ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา    

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประชุม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท”

โพสต์โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต ]

วันที่ 19  เมษายน 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมประชุม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท” ตามนโยบายของ สพฐ. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   เพื่อจัดการศึกษาให้เยาวชนของชาติทุกคน เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความตระหนักและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ” และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  บรรยายพิเศษ เรื่อง "ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพมหานคร    มีผู้บริหารในส่วนกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 300 คน  เข้าร่วมประชุมฯ


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน “เพลิงไหม้บ้าน”

โพสต์18 เม.ย. 2562 01:41โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  18  เมษายน 2562 นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ด.ช.ปิยราช   ตีเงิน  นักเรียน ชั้นป.3 และ ด.ช.เจษฎา  ตีเงิน  นักเรียน ชั้นป.5  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ   ณ บ้านเลขที่ 21/1  ม.18  บ้านห้วยเหนือ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ    ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง ,รถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหายด้วย   เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

โพสต์17 เม.ย. 2562 00:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  17  เมษายน 2562  ณ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   มอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 3,000 บาท  ให้แก่ผู้ปกครอง ด.ญ.นันธิดา  หาญวงค์  นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ         ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์    เมื่อวันที่  12   เมษายน 2562   เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 62”

โพสต์10 เม.ย. 2562 01:50โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์   เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย   ประจำปี 2562  ในวันที่ 10 เมษายน 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมี “พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน  สรงน้ำพระพุทธรูปประทานพร (พระประจำสำนักงาน) และอนุสรณ์สถานคุณพ่อวิเชียร  สาคะริชานนท์   ผู้บริจาคที่ดินที่ตั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1   การสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรจากนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   1 พร้อมด้วยทีมบริหารและผู้อาวุโส  ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1


   

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป/รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

โพสต์9 เม.ย. 2562 20:03โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต   พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร  สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกิจกรรมสรงน้ำขอพรพระ และรดน้ำดำหัวขอพร   นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคล  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย   ประจำปี 2562  ในวันที่ เมษายน 2562  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ร่วมรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กันอย่างเนืองแน่น


สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์9 เม.ย. 2562 19:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายประยงค์  มาแสง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพร้อมด้วยนายวิชัย  เพ็ชรเรือง  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางยุวดี  นาคคำ   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชัยภูมิ  ในวันจันทร์ที่ เมษายน 2562  ณ  วัดไพรีพินาศ  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์   วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ  มีข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมพิธีฯ  เป็นจำนวนมากร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์6 เม.ย. 2562 02:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันเสาร์ที่ 6  เมษายน 2562  นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เข้าร่วมพิธี   “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ของจังหวัดชัยภูมิ    ณ  วัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า)  อ.เมืองชัยภูมิ    เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

โพสต์6 เม.ย. 2562 02:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  6   เมษายน  2562  นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     ร่วมงานพิธี   “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์”     ณ    ศาลาประชาคม   ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และน้อมรำลึกถึงพระหมากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    เป็นประธานในพิธีฯ 


 

ประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม 1  …นายสุรศักดิ์  ฦาชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง   ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง   ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 1- 7  พฤษภาคม 2562   ณ  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือชัยภูมิ  โดยมีคณะวิทยากรลูกเสือจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1,เขต 2 ,เขต 3 และ สพม.30   รวม 30 คน เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ  มอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการอบรมฯ
1-10 of 903