โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน