พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง Memorandum Of Understanding (MOU)การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง Memorandum Of Understanding (MOU)การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษา (Performance Agreement) จำนวน 6 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 16 ราย ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาและรองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ และมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1