พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง Memorandum Of Understanding (MOU)การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง Memorandum Of Understanding (MOU)การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษา (Performance Agreement) จำนวน 6  ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 16 ราย ตามโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาและรองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ และมีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุม1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1