ประชุมทางไกลสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

วันที่ 30  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์   เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1