ประชุมทางไกลสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1