การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 13  ให้คำปรึกษา แนะนำ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายพิเชษฐ์  นนท์พละ   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2  ,นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 และ น.ส.สมทรง  พรหมมณี  รกน.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ