การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 13

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 13 ให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ,นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 และ น.ส.สมทรง พรหมมณี รกน.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ