คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  นิเทศ ติดตาม  การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่สอง) คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  ชุดที่ 1 นำโดยนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ และชุดที่ 2 นำโดยนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมคณะ  ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ซึ่งมีกำหนดการออกนิเทศ ฯ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  21  ราย  ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์  2564 นี้