คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่สอง) คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ชุดที่ 1 นำโดยนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ และชุดที่ 2 นำโดยนายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ออกนิเทศ ติดตาม เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีกำหนดการออกนิเทศ ฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 21 ราย ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้