รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสงัด คำเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเข้ารับคำปรึกษา แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำโดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และนายมนัส เจียมภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ณ ห้องประชุมสายทอง ธารธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2