กิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

วันที่ 3  ม่ีนาคม  2564  เวลา 15.00 น. คณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  "วางทุกงานออกกำลังกายทุกคน" ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคน ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ