กิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

วันที่ 3 ม่ีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 "วางทุกงานออกกำลังกายทุกคน" ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคน ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ