กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ  ตามนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน”  ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์