กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ตามนโยบาย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “วางทุกงาน ออกกำลังกายทุกคน” ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์