สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้รับมอบหมายจาก นายนิวัฒน์    แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ให้เป็นประธานดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบ 1)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ