สืบสานประเพณีสงกรานต์ 64

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 โดยมีพิธีไหว้สักการะพระพุทธรูปประทานพร (พระพุทธรูปประจำสำนักงาน),ศาลพระภูมิ เจ้าที่/อนุสรณ์สถานคุณพ่อวิเชียร สาคริชานนท์ (ผู้บริจาคที่ดินที่ตั้งสำนักงาน) และสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ ซึ่งเป็นการรวมใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้มีความสามัคคีเป็นอันเหนึ่้งอันเดียวกันและเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทยสืบไป