สืบสานประเพณีสงกรานต์ 64

วันที่ 9  เมษายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจรรมประเพณีสงกรานต์    ปี 2564  โดยมีพิธีไหว้สักการะพระพุทธรูปประทานพร (พระพุทธรูปประจำสำนักงาน),ศาลพระภูมิ เจ้าที่/อนุสรณ์สถานคุณพ่อวิเชียร สาคริชานนท์ (ผู้บริจาคที่ดินที่ตั้งสำนักงาน) และสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  ซึ่งเป็นการรวมใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้มีความสามัคคีเป็นอันเหนึ่้งอันเดียวกันและเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  อันดีงามของไทยสืบไป