ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้นายสงัด  คำเรืองศรี   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อร่วมเป็ฯคณะกกรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเืพ่อรับรางวัลพระฤหัสบดี ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่ สก.สค.จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น