ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันที่ 19 มีนาคม 2564  นางวนิดา สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษา ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2564  "โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" ณ บริเวณหน้าทรัพย์มณีรีสอร์ทถึงทางแยกหน้า ม.ราชภัฎชัยภูมิ