ร่วมประชุมการสนทนากลุ่มเพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็น

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมการสนทนากลุ่ม เพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีนายนิธิศ ภู่ชัย รอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีผู้บริหารของ สพท.4 เขต ๆ 5 คน รวม 20 คน ประกอบด้วย รองผอ.สพท/ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1, สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ,สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ