พบเพื่อนครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรวัฒนาซึ่งผ่านการอบรมการพัฒนาครูด้านการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Google sites” พร้อมบรรยายพิเศษและพบปะเพื่อนครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูฯ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา