พบเพื่อนครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา

วันที่ 1  มีนาคม 2564  เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรวัฒนาซึ่งผ่านการอบรมการพัฒนาครูด้านการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Google sites” พร้อมบรรยายพิเศษและพบปะเพื่อนครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูฯ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา