ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 51 ปี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 51 ปี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เพื่อระดมทุนก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบในโรงเรียน และจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดเฉลิมพระเกียรติ(วัดป่าห้วยกุ่ม) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์