ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 51 ปี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 51 ปี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เพื่อระดมทุนก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบในโรงเรียน และจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม  วัดเฉลิมพระเกียรติ(วัดป่าห้วยกุ่ม) อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์