ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการประเมินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (Pa3) นายสนอง เขตสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง ณ รร.หินเหิบซับภูทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ