การประเมินผลงานฯ ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ประเมินผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางอุไร  กางกรณ์  ผอ.โรงเรียนยางดีราษฎร์ดำรง ในการเสนอขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขอมีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมร.ร.ยางนาดี