การประเมินผลงานฯ ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประเมินผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางอุไร กางกรณ์ ผอ.โรงเรียนยางดีราษฎร์ดำรง ในการเสนอขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมร.ร.ยางนาดี