การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำทีมโดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1) ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1