การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำทีมโดย นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นายสงัด คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1) ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1