สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์   แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564  ผ่านระบบ Video  Conference  เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน(Quick Win)ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1