สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วน(Quick Win)ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1