ร่วมการประชุมทางไกล "เตรียมการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1...นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญในการ"เตรียมการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4"  รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)จาก สพฐ. โดยนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะ ถ่ายทอดสดจากห้องปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9