การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564   สพป.ชัยภูมิ เขต จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในการประชุมฯ  มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่อ.บ้านเขว้า.อ.ภักดีชุมพลและอ.หนองบัวแดง เข้าร่วมการประชุมฯ ในภาคเช้า และภาคบ่าย อ.คอนสวรรค์ และอ.เมืองชัยภูมิ   ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา,พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน/ครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ อีกด้วย........

ภาพประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/64 ภาคเช้า...https://drive.google.com/drive/folders/1pCx0T0Xo6CrIS3AES62jbR011HA_xtoN?usp=sharing

ภาพประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/64 ภาคบ่าย...https://drive.google.com/drive/folders/1zPzS5rz93QWfL4K0o4JRRtfVp6N5TELI?usp=sharing