ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เชต 1  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5  มีนาคม 2564  เพื่อพบปะ ชี้แจงข้อราชการ ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง