ร่วมการประชุมทางไกล \"โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ\nที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน\"

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย\นายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางสมมิตร ลาภารัตน์ รกน.ผอ.กลุ่ม\nบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 \เข้าร่วมการประชุมทางไกล \"โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ\nที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน\" ผ่านระบบ Video Conference\nเพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ณ ห้องประชุม 2