ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และประธานศูนย์ฯ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ฯ  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แจ้งข้อราชการ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ