ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 2 เมษายน 2564  นายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี ของนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2564 นี้