ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานใหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผอ.สพท. ในระยะเวลา 1 ปี ของนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2564 นี้