ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสงัด  คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ตสน./ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อรายงานสถานะกองทุนฯและอื่น ๆ  ซึ่งจะมีการประชุมคณะะกรรมการฯ ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง