ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายเสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายสงัด คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ตสน./ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานสถานะกองทุนฯและอื่น ๆ ซึ่งจะมีการประชุมคณะะกรรมการฯ ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง