ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อ.บ้านเขว้า

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายสมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะให้โอวาทในการปฏิบัติงานและเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)” ระดับชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2563 พื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 4 สนามสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงฯ