ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน อ.บ้านเขว้า

วันที่ 10  มีนาคม 2564  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะให้โอวาทในการปฏิบัติงานและเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)” ระดับชั้น ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา  2563  พื้นที่อำเภอบ้านเขว้า จำนวน 4 สนามสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงฯ