ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 2