ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ

นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1