ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ

นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564)  ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 10 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1